Regulamin basenu Hotelu Beskid – Nowy Sącz

 1. Administratorem basenu jest właściciel P.P.H.U „Centrum” Sp. Z o.o. w Nowym Sączu
 2. Basen jest czynny dla gości hotelowych oraz gości indywidualnych przez cały tydzień w godzinach od 14.00 – 21.45.
 3. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
 4. Głębokość basenu wynosi 120 cm.
 5. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania znajdujących się w nim urządzeń.
 6. Wstęp na basen odbywa się na podstawie identyfikatora Elektronicznego Systemu obsługi klienta.
 7. Jednorazowo przebywać na basenie może 30 osób, przekroczenie ilości osób na basenie wiąże się z jego blokadą.
 8. Dzieci od lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.
 9. Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.
 10. Wchodzący na pływalnię obowiązani są do skorzystania z szatni głównej, pozostawieniem tam okrycia oraz skorzystania z prysznica.
 11. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  – spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  – palenia tytoniu,
  – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  – hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
  – wprowadzania i przebywania zwierząt,
  – wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na sten nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających
  – wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
 13. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:
  – spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  – konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu,
  – zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody.
 14. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Odpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku wyproszenia z basenu, na skutek niestosowania się do regulaminu uiszczone opłaty nie będą zwracane.
 17. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatnośc w wysokości 100 % wartości szkody.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, a także niestosujące się do zaleceń pracownika Recepcji basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 19. Hotel „Beskid” nie odpowiada za uszkodzenia ciała wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.
 20. Przed skorzystaniem z basenu niezbędne jest pozostawienie rzeczy w szatni, w zamykanych szafkach; rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie w recepcji Hotelu. Za rzeczy postawione na terenie basenu, poza zakresem opisanym w niniejszym punkcie, Administrator basenu nie odpowiada.
 21. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji Basenu – SPA.
 22. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach, klient ma prawo wglądu do aktualnych bdań wody dostępnych w recepcji basenu – SPA.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwacje, w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić obługę obiektu.
  Telefony alarmowe:
  Pogotowie – 999/112
  Straż – 998
  Policja 997
 24. Hotel „Beskid” – Basen – Spa zastrzega sobie prawo do blokowania wejść gości z zewnątrz powodu przekroczenia liczby osób korzystających z strefy Basen – SPA.
 25. Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu.

Dyrekcja Hotelu „Beskid”

Nauka pływania Nowy Sącz – basen Hotel Beskid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *